PEMBERITAHUAN HASIL UJIAN ULANG 2

uploaded 23-10-12 [08:59:22]
by agungweb
Kepada Yth.
1. Kepala Diknas Pendidikan se Rayon 112 UNNES
2. Peserta PLPG
di Tempat

Kami sampaikan dengan hormat hasil ujian Ulang ke 2 untuk peserta PLPG. Adapun hasil dapat diklik di sini.

Demikian pemberitahuan kami, Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 23 Oktober 2012
Ketua Pelaksana PSG

Iklan